müctəməən

müctəməən
ə. toplu halda, hamılıqla

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • müctəhid — is. <ər.> Dini qanunları və ehkamları təfsir və şərh etmək səlahiyyətinə malik baş ruhani. Müctəhidin fitvası. – <Hacı Kamyab:> Hacı Mirzə Əhməd ağa müctəhidin qayınatası olmaq böyük şərafətdir. Ə. H.. Şərqin müctəhidi ilə Qərbin… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • müctəhidlik — is. Müctəhidin işi, vəzifəsi …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • müctəba — ə. seçilmiş, bəyənilmiş …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • müctəmə’ — ə. toplanmış, toplu; toplantı, yığıncaq …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • müctəhid — ə. şiələrdə dini qanunları təfsir və şərh edən baş ruhani; fətva vermək hüququ olan baş ruhani …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • müctənib — ə. 9I3D çəkinən, uzaqlaşan, özünü saxlayan, pəhriz edən …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • fətva — ə. müctəhid və ya müfti tərəfindən şəriətə müvafiq verilən hökm, qərar …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • ictihad — is. <ər.> klas. 1. Cidd cəhd, var gücü ilə çalışma, səy etmə, çalışıb çapalama. İctihad etmək köhn. – gücü çatdıqca çalışmaq, səy etmək, əlləşmək. . . Elə güman eliyirdim ki, bunların içində yenə heç olmasa minlərcə tapılar ki, elm, fənn və …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • Side reins — are equipment used when longeing a horse, running from the bit of the bridle to the saddle or surcingle. As a horse training tool, they encourage flexion and softness in the horse s mouth. For longe work with a rider up who does not carry… …   Wikipedia

  • Pick 6 — This article relates to the horse racing wager. For the New Jersey lottery game, click here. In American football, a pick 6 can also refer to an interception that is returned for a touchdown. A pick 6 is a type of wager offered by horse racing… …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”